Respublikinis dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas Sauliui Mykolaičiui atminti

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono Ramygalos

kultūros centro direktoriaus

2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. OV-

 

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS FESTIVALIO-KONKURSO SAULIUI MYKOLAIČIUI ATMINTI NUOSTATAI

 

Mano Dievas žolėj

Mano žiogas ore

Stygos danguj, stygos danguj

Mūza delne.

(Saulius Mykolaitis „Matrica“)

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aktorius, bardas, kūrėjas Saulius Mykolaitis gimė ir augo Ramygaloje. Pirmą gitarą į rankas paėmė taip pat Ramygaloje. Jis sukūrė daug įsimintinų vaidmenų, jo dainos skamba iki šiol. Daugelis kūrybingų žmonių yra itin jautrūs aplinkai, neteisybei, patyčioms. Nepakeldami emocinės įtampos jie pasitraukia iš gyvenimo, palikdami daug neatsakytų klausimų, nesudainuotų dainų, negyjančių žaizdų artimųjų širdyse. Toks buvo ir Sauliaus sprendimas. Šiuo festivaliu-konkursu siekiama prisiminti Sauliaus Mykolaičio kūrybą bei skleisti žinią, kad yra ir kitų pasirinkimų.

2.Dainuojamosios poezijos konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.

 

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3.Puoselėti dainuojamosios poezijos žanrą, pagerbti Sauliaus Mykolaičio atminimą.

 1. Turtinti bręstančios asmenybės vidaus pasaulį, skatinti jaunimo domėjimąsi dainuojamosios poezijos žanru.
 2. Puoselėti žodžio ir muzikinio garso meną bei estetiką, ugdyti individualų stilių.
 3. Ugdyti jaunimo meno ir kūrybos poreikį, sudaryti sąlygas saviraiškai.

 

III. LAIKAS, VIETA IR RENGĖJAI

 

 1. 2018 m. gegužės 10 d. 15.00 val. Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre adresu: Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.

 

 1. DALYVIAI

 

 1. Konkurso dalyviai 14–29 metų jaunuoliai.

 

 1. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 

 1. Atliekama vienasavo kūrybos ir viena Sauliaus Mykolaičio daina lietuvių kalba.
 2. Dalyviai iki 2018-05-02 pateikia užpildytą dalyvio registracijos kortelę (priedas).
 3. Dalyvio registracijos anketą siųsti į Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centrą el. p. ramygaloskc@gmail.comarba adresu: Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.
 4. Vengdami nesklandumų, organizatoriai susisieks su visais paraiškas atsiuntusiais dalyviais. Nesulaukę atsakymo, prašome skambinti tel.: (8 45) 59 23 82, 8 615 65 297.

 

 1. DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

 1. Dalyvių pasirodymus vertina organizatorių sudaryta komisija.
 2. Vertinami atlikėjų kūrybiniai gebėjimai, vokaliniai įgūdžiai, instrumentinės aranžuotės, meninis programos atlikimas.
 3. Komisijos sprendimai neginčijami ir neskundžiami.
 4. Dalyviai apdovanojami Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro padėkos raštais, atminimo dovanomis.
 5. Konkurso nugalėtojas kviečiamas atlikti vieną kūrinį festivalio Sauliui Mykolaičiui atminti koncerte 2018 m. gegužės 13 d. 16.00 val. Bistrampolio dvare.

  

____________________________________________________________

 

Renginio globėjas Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis

 

Renginio partneris Geros muzikos ekspertai Bardai.LT